Doljanka
Doljanka

Strategija zaštite životne sredine je put ka Evropskoj uniji

Neophodnost izrade Strategije zaštite životne sredine BiH samo je jedna od tema kampanja koje će se realizovati u okviru projekta Eko – BiH. Strategija predstavlja jedan od ključnih uslova za napredak BiH u procesu evropskih integracija. Pitanja zaštite životne sredine visoko su na listi prioriteta EU i tokom cijelog projekta ćemo insistirati da to budu i prioriteti vlasti u BiH.

Za više informacija molimo Vas da kontaktirate Eminu Veljović, koordinatora kampanje “Okoliš je zakon”, Aarhus centar Sarajevo

tel:  +387 33 66 05 88
email:  koordinator@aarhus.ba