PRIJAVI SLUČAJ
PRIJAVI SLUČAJ

Da biste prijavili slučaj, morate imati nalog na Gmail-u i biti ulogovani na isti. Ukoliko nemate Gmail nalog, nećete biti u mogućnosti da prijavite slučaj, te vam sugerišemo da nam se javite putem telefona navedenim na kontaktima.

Eko-BiH mreža pruža besplatnu stručnu i pravnu podršku građanima i njihovim udruženjima, kroz prikupljanje dodatnih informacija, prijavljivanje slučaja nadležnim organima i drugim načinima ostvarivanja prava na zdravu životnu sredinu/okoliš.
Napomena: Eko-BiH mreža je grupa udruženja koja se bave životnom sredinom/okolišem i NE OBAVLJA poslove ekološke ili komunalne policije i inspekcije.