Eko BiH mreža
Q

Zahvaljujemo se na interesovanju i podršci!

Dragi naši budući članovi,

Prije nego što nam se pridružite, molimo pročitajte naš etički kodeks kako biste se informisali i upoznali sa sistemima vrijednosti koje poštujemo u okviru mreže.

Etički kodeks mreže Eko BiH

U nastavku kliknite na link.

 

U

Čuvari rijeka zahtjevaju ekološki prihvatljiv protok

27.09.2019.

Koalicija za zaštitu rijeka BiH poziva nadležne agencije, ustanove, ministarstva i eksperte bioloških i hidroloških nauka da se što hitnije posvete rješavanju problema ekološki prihvatljivog protoka u BiH, provedu neophodna istraživanja i analize, te izrade Pravilnik o ekološki prihvatljivom protoku koji će biti primjenjiv.

Ovo je poruka koju su aktivisti Koalicije za zaštitu rijeka BiH poslali sa mirnog okupljanja koje je održano danas na Trgu oslobođenja u Sarajevu povodom Svjetskog dana rijeka koji se obilježava poslednje nedjelje u septembru.

Kako ističu u Koaliciji, prekomjerno zahvatanje vode za proizvodnju električne energije kod hidroenergetskih objekata ugrožava obezbjeđivanje ekološki prihvatljivog protoka, odnosno minimalnog protoka koji osigurava očuvanje prirodne ravnoteže i ekosistema vezanih za vodu.

Pravilnik o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka donesen je u Federaciji BiH, dok ga Republika Srpska još nema. Odbačena je i inicijativa Centra za životnu sredinu i češke organizacije za zaštitu životne sredine Arnika koji su u saradnji sa ekspertima izradili prijedlog metodologije i nacrt prijedloga ovog Pravilnika. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS nije prihvatilo inicijativu sa obrazloženjem da nedostaje potvrda metodologije dobijena istraživanjem. Ovakva istraživanja su dugotrajna, zahtjevna i skupa te ih je za organizacije civilnog društva nemoguće sprovesti. Ona su u nadležnosti Agencija za vodno područje rijeke Save i vodno područje Jadranskog mora u FBiH, odnosno Javne ustanove “Vode Srpske” u RS.

“Mi iz civilnog društva vidimo problem koji ne možemo sami riješiti, ali možemo dati svoj doprinos. U okviru svojih mogućnosti, spremni smo da organizujemo novi krug konsultacija, ali očekujemo od institucija da izdvoje sve potrebne resurse, preuzmu inicijativu i ispune obaveze koje proističu iz njihovih nadležnosti, Zakona o vodama i obaveza prema Evropskoj uniji”, rekao je Miloš Orlić, koordinator Koalicije za zaštitu rijeka BiH.

Okupljanje u Sarajevu je dio kampanje “Čuvari rijeka” koja se implementira kroz Eko BiH projekat koji finansira Evropska unija i sufinansira Ministarstvo spoljnih poslova Češke Republike kroz program Transition. U okviru ove kampanje, Koalicija za zaštitu rijeka BiH je u avgustu organizovala akciju prikupljanja fotografija iz cijele BiH koje prikazuju suha korita rijeka na kojima se nalaze izgrađeni vodozahvati hidroelektrana.

Više pročitajte na http://czzs.org/

Nedavno objavljene vijesti