Eko BiH mreža
Q

Zahvaljujemo se na interesovanju i podršci!

Dragi naši budući članovi,

Prije nego što nam se pridružite, molimo pročitajte naš etički kodeks kako biste se informisali i upoznali sa sistemima vrijednosti koje poštujemo u okviru mreže.

Etički kodeks mreže Eko BiH

U nastavku kliknite na link.

 

U

DVOGODIŠNJA KAMPANJA: “VODA ZA SVE!“

25.04.2019.

Kampanja “Voda za sve” trajaće dvije godine i fokusira se na zaštitu rijeke Spreče i jezera Modrac.

Predstavnici akademske zajednice, organizacije civilnog društva, formalne i neformalne grupe građana i pojedinci rade zajedno na zaštiti i unapređenju okoliša u Bosni i Hercegovini.

Centar za ekologiju i energiju je u saradnji sa Centrom za životnu sredinu i Arhus centrom Sarajevo, organizirao radionicu Strateško planiranje kampanje: “Voda za sve!“ čiji je fokus zaštita rijeke Spreče i jezera Modrac. Kampanja stavlja fokus na smanjenje zagađenja voda iz industrije, mada se neće zanemariti ni drugi izvori zagađenja. 

Učesnici  radionice su bili  predstavnici akademske zajednice, organizacija civilnog društva, (ne)formalnih grupa i pojedinci koji daju značajan doprinos zaštiti i unapređenju okoliša u Bosni i Hercegovini. 

Na radionici je uz stručno vođenje eksperata za strateško planiranje i akcije komunikacije i vidljivosti osmišljena dvogodišnja kampanja, koja se sastoji od više različitih aktivnosti, a u koju će biti uključen veliki broj organizacija, institucija i pojedinaca. 

Zagađenje rijeke Spreče je veoma ozbiljan i alarmantan problem, a njeno prekomjerno hemijsko i biološko zagađenje kao i njenih pritoka i jezera Modrac direktno ugrožava zdravlje, ali i ekonomski prosperitet stanovnika ovog područja i šire. Osnovni uzroci ovog zagađenja su ispuštanje industrijskih i komunalnih otpadnih voda u vodotoke bez prethodnog tretmana, odlaganje čvrstog i tečnog otpada direktno u vodotoke i zagađenje iz poljoprivrede. 

Radionica je organizirana u okviru projekta Eko BiH koji finansira Evropska unija, a čiji je cilj osnaživanje organizacija civilnog društva iz oblasti zaštite okoliša za uključivanje u proces kreiranja, sprovođenja i monitoringa sektorskih strategija i politika iz oblasti okoliša i klimatskih promjena, kao i uključivanje u procese donošenja odluka u vezi sa EU integracijama. 

Nedavno objavljene vijesti