Eko BiH mreža
Q

Zahvaljujemo se na interesovanju i podršci!

Dragi naši budući članovi,

Prije nego što nam se pridružite, molimo pročitajte naš etički kodeks kako biste se informisali i upoznali sa sistemima vrijednosti koje poštujemo u okviru mreže.

Etički kodeks mreže Eko BiH

U nastavku kliknite na link.

 

U

Eko BiH mreža

Trajanje projekta
01.05.2023 – 30.4.2024
Izvori finansiranja
Grant ZM-1/2023 za zagovaračke mreže u okviru projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansira Vlada Švedske
Budžet projekta
50.000 KM
Saradnici na projektu
Majda Ibraković, menadžerica projekta
Ciljevi projekta
Opšti cilj projekta:
Ostvariti veći uticaj Eko-BiH mreže na kreiranje i provođenje politika zaštite životne sredine/okoliša i očuvanja prirode u BiH na principima solidarnosti i demokratije.
Posebni ciljevi::
1. Osigurati kontinuitet rada mreže OCD za životnu sredinu/okoliš kao ujedinjenog zagovaračkog pokreta za okolišne promjene.
2. Podizanje nivoa standarda u OCD koje se bave zaštitom životne sredine/okoliša.
3. Učiniti mrežu prepoznatljivim i nezaobilaznim glasom civilnog društva u zaštiti životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini, ali i izvan granica BiH.
Očekivani rezultati
1. Uspostavljena snažna i prepoznatljiva platforma za saradnju i okupljanje OCD za životnu sredinu/okoliš i ostalih aktivnih aktera civilnog društva.
2. Mapirani kapaciteti mreže i prioriteti za djelovanje u oblasti zaštite životne sredine/okoliša
3. Ostvareni uslovi za stabilno i održivo funkcionisanje OCD članica mreže, kroz namicanje sredstava, model iniciranja zajedničkih djelovanja, jasne kriterije za članstvo i uspostavljen etički kodeks i druga pravila funkcionisanja mreže.
4. Uspostavljen mehanizam koordinacije s domaćim i međunarodnim institucijama.
5. Kreiran treći alternativni izvještaj o napretku BiH u poglavlju 27 Upitnika EU za pristupanje BiH.

Projekat: Eko BiH

Program
Drugo, umrežavanje i jačanje kapaciteta OCD
Vremensko trajanje
1 novembar 2018 - 31 decembar 2021
Ciljevi i rezultati projekta
Opšti cilj je da se ojača uključenost organizacija civilnog društva u formulisanje, sprovođenje i praćenje sektorskih strategija, procese donošenja odluka u oblasti životne sredine i klimatskih promjena u vezi sa EU integracijama.
Specifični ciljevi projekta su: Unaprijediti transparentnost i strateško planiranje ekoloških OCD i lokalnih zajednica u BiH; Podržati finansijsku autonomiju ohrabrivanjem saradnje, razmjenom iskustava i resursa za zajedničke akcije; Omogućiti efikasnost, pouzdanost i vidljivost aktivnosti i uticaja Eko-BiH mreže u BiH društvu.
Očekivani rezultati:
  • Unaprijeđeni analitički kapaciteti Eko-BiH OCD-a i lokalnih grupa;
  • Povećana vidljivost i kredibilitet aktivnosti ekoloških organizacija civilnog društva što se postiže kroz strateško planiranje;
  • Promocija i podrška ekološkim građanskim inicijativama i drugim oblicima organizovanja civilnog društva u BiH;
  • Parlamentarci i donosioci odluka prepoznaju važnost uključivanja OCD u procese donošenja odluka vezanih za razvoj strategija zaštite životne sredine i EU integracija;
  • Uspostavljen veći prostor za djelovanje i jači uticaj organizacija civilnog društva na procese donošenja odluka u oblastima strateškog planiranja zaštite životne sredine i klime, te unapređenja i provođenja zakonodavstva u oblasti zaštite voda i zaštite prirode.
Mjesto implementacije
Bosna i Hercegovina
Budžet projekta
399.717 EUR
Voditelj projekta
Centar za životnu sredinu Partneri: Centar za ekologiju i energiju; Aarhus centar u BiH
Donator projekta
Evropska unija
Iznos kontribucije (od donatora)
359.745