Poziv za dostavljanje ponuda za poziciju eksternih eksperata
Poziv za dostavljanje ponuda za poziciju eksternih eksperata

Udruženje građana Centar za životnu sredinu za potrebe projekta “Eko BiH” potražuje izradu stručne ekspertize iz tri oblasti, i to: energetike, ekonomije i prava

Cilj poziva je osnaživanje argumentacije organizacija civilnog društva iz oblasti zaštite životne sredine/okoliša, te efikasnijeg uključivanja u proces javnih konsultacija u zakonodavnom procesu iz oblasti obnovljivih izvora energije.

poziv eko bih

Projekat finansira Evropska unija, a sprovodi se u saradnji sa Arhus centrom iz Sarajeva i Centrom za ekologiju i energiju iz Tuzle.

Svrha ovog angažmana se ogleda u potrebi da pružalac usluge analizira nacrt Zakona o obnovljivim izvorima energije Republike Srpske i nacrt Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasnoj kogeneraciji Federacije BiH (dalje: Zakona), te na osnovu stručne analize pripremi komentare, sugestije i preporuke, odnosno izmjene istih nacrta Zakona, a koje će služiti u svrhu zagovaranja usvajanja ovih akata u što kvalitetnijem tekstu.

Otvorene pozicije:

  1. Stručni ekspert iz oblasti energetike (Analiza i priprema komentara, prijedloga i amandmana na nacrte Zakona sa aspekta elektroenergetskog sistema) – jedna pozicija

  2. Stručni ekspert iz oblasti ekonomije (Analiza i priprema komentara, prijedloga i amandmana na nacrte Zakona sa aspekta ekonomske opravdanosti) – jedna pozicija

  3. Stručni ekspert iz oblasti prava (Analiza i priprema komentara, prijedloga i amandmana na nacrte Zakona sa aspekta pravne usklađenosti sa međunarodnim sporazumima i EU direktivama) – jedna pozicija

Rok za podnošenje prijava za poziciju eksternih eksperata je 31. maj 2021. do 16.00 časova.

Detaljne informacije u vezi sa uslovima i načinom dostavljanja Vaše ponude (primjer finansijske ponude) možete pogledati na ovom linku.