Eko BiH mreža
Q

Zahvaljujemo se na interesovanju i podršci!

Dragi naši budući članovi,

Prije nego što nam se pridružite, molimo pročitajte naš etički kodeks kako biste se informisali i upoznali sa sistemima vrijednosti koje poštujemo u okviru mreže.

Etički kodeks mreže Eko BiH

U nastavku kliknite na link.

 

U

Usaglašen stav članica Eko-BiH mreže prema pozivima za političko djelovanje

21.04.2022.

S obzirom da su nam se razni politički akteri, kako postojeći tako i oni u nastajanju, nedavno obraćali sa zahtjevima za saradnju ili informacije, smatramo nužnim da naglasimo sljedeće:

Eko BiH mreža pozdravlja skorašnji trend povećanog interesa za zaštitu okoliša/životne sredine koji pojedine političke stranke i akteri u posljednje vrijeme nastoje plasirati u sklopu svojih političkih aktivnosti. Time pokazuju da je ova oblast konačno identifikovana kao jedan od najbitnijih prioriteta u državi.

Kao članice Eko BiH mreže, pozdravljamo sve one političke aktere koji nastoje konkretnim prijedlozima i afirmativnim djelovanjem unaprijediti datu situaciju u našoj državi. Iz tog razloga, rado ćemo s takvim i svim drugim političkim subjektima podijeliti informacije s kojima raspolažemo. Međutim, kao udruženja građana, naša neutralnost i pristupačnost je bazirana inkluzivnim pristupom u kontekstu svih ideja koja pružaju jasna rješenja u pogledu zaštite okoliša/životne sredine bez obzira na njen politički medij. Upravo je održivo i strateško pristupanje racionalnom korištenje prirodnih resursa ključan faktor koji nas informiše o ozbiljnosti i posvećenosti pojedinog političkog aktera, a na osnovu kojeg prilagođavamo ton naše komunikacije sa istim.

Ali, ta komunikacija ni u jednom momentu ne može ići u smjeru učešća u aktivnostima političkih stranaka, s obzirom da je to kontraproduktivno identitetu i afirmativnom pristupu našeg djelovanja. To znači, da mi ne možemo pisati politike sadašnjih ili budućih stranaka, jer je to mandat istih, ali ćemo se rado kritički osvrnuti na svaki pisani prijedlog politike koji podijelite s nama.

U slučaju da uzmete učešće u vlasti, nadamo se da nećete zaboraviti na osnovne vrijednosti na kojima djeluje civilno društvo i da ćete kroz institucije djelovati na realizaciji ideja koje pružaju produktivna rješenja u pogledu zaštite okoliša/životne sredine.

Bez sumnje, stanje i stepen zaštite okoliša/životne sredine jedne zemlje uveliko utiče na sve ostale socio-ekonomske aspekte društva, poput zdravlja građana, ekonomskog razvoja i moći, obrazovanja, tehnološkog razvitka i sl., sa posebnim osvrtom na potrebu održivog razvoja i racionalnog korištenja prirodnih resursa. Upravo vladajući politički akteri imaju odgovornost da u svom programu rada i političkim agendama osmisle najbolja rješenja koja će biti usmjerena na racionalnom korištenju prirodnih resursa. Na žalost, presjek stanja očuvanja i zaštite okoliša/životne sredine svake godine doživljava novi pad, podstaknut nelogičnim, kontraproduktivnim i vrlo često koruptivnim mehanizmima usmjerenim na kratkoročne ekonomske dobiti uz neizostavne, dugoročne posljedice u aspektu direktnog, negativnog uticaja na sve ostale sfere bosanskohercegovačkog društva, a koje nisu adekvatno obeshrabrene i/ili kompenzirane represivnim mjerama.

Nedavno objavljene vijesti