Eko BiH mreža
Q

Zahvaljujemo se na interesovanju i podršci!

Dragi naši budući članovi,

Prije nego što nam se pridružite, molimo pročitajte naš etički kodeks kako biste se informisali i upoznali sa sistemima vrijednosti koje poštujemo u okviru mreže.

Etički kodeks mreže Eko BiH

U nastavku kliknite na link.

 

U

Analiza pokazala visoke koncentracije teških metala u ribi iz jezera Modrac

09.12.2021.

U okviru Eko BiH projekta i kampanje “Voda za sve!“, koju implementira Centar za ekologiju i energiju, a finansira Evropska unija, danas je u Tuzli održan okrugli sto na kojem je predstavljen dokument “Analiza zagađenja jezera Modrac i rijeka Spreče i Turije“. Dokumentom su prikazani rezultati analize općih, organskih i neorganskih parametara za navedena vodna tijela, kao i analiza sadržaja teških metala u ribi iz jezera Modrac.

Analiza kvalitete vode jezera Modrac ukazuje na visoku koncentraciju ukupnog fosfora i ukupnog azota što indicira da se jezero Modrac nalazi u trofičnom stanju. Na analiziranom profilu rijeke Spreče utvrđene su visoke vrijednosti hemijske potrošnje kisika, kao i ortofosfata i ukupnog fosfora što ukazuje na kontinuirano zagađenje uzrokovano antropogenim aktivnostima. 

„Ono što bi moglo predstavljati problem su upravo visoke koncentracije ukupnog fosfora koje mogu uzrokovati nekontrolisani rast cijanobakterija, odnosno pojavu cijanotoksina u vodi koji mogu biti opasni za ljudsko zdravlje ako se oslobode u vodu koja se koristi za piće“ rekla je Amra Skramončin iz Centra za ekologiju i energiju. 

Analiza je takođe pokazala da se prema sadržaju suspendiranih tvari, rijeka Spreča prije ušća u jezero Modrac klasificira u IV kategoriju vodotoka.

„U trenutnim uzorcima vode rijeke Spreče, Turije i jezera Modrac nije utvrđeno prisustvo teških metala i specifičnih organskih polutanata u koncentracijama koje prelaze granične vrijednosti. Međutim, to ne isključuje mogućnost njihovog prisustva u sedimentu iz kojeg se pri određenim uslovima mogu otpustiti u vodno tijelo. U analiziranom uzorku ribe smuđ utvrđeno je bioakumuliranje olova i žive. Zbog ovako visokih koncentracija navedenih teških metala, ovu vrstu ribe nije preporučljivo koristiti za ljudsku ishranu. U ranijim istraživanjima, utvrđeno je bioakumuliranje olova, nikla i kadmija u babuški što ukazuje na prisustvo teških metala u ihtiofauni jezera Modrac“ istakao je autor studije dr.sc. Abdel Đozić, dipl.ing.tehn.  

Pored prezentacije analize, razgovaralo se i o dosadašnjim aktivnostima i planovima zaštite jezera Modrac. Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici nadležnih ministarstava, lokalnih zajednica, inspekcije, univerziteta, organizacija civilnog društva i građani. 

Nedavno objavljene vijesti