Eko BiH mreža
Q

Zahvaljujemo se na interesovanju i podršci!

Dragi naši budući članovi,

Prije nego što nam se pridružite, molimo pročitajte naš etički kodeks kako biste se informisali i upoznali sa sistemima vrijednosti koje poštujemo u okviru mreže.

Etički kodeks mreže Eko BiH

U nastavku kliknite na link.

 

U

Dom naroda nije podržao Deklaraciju o zaštiti rijeka

16.10.2020.

Delegati doma naroda Parlamenta FBiH jučer nisu podržali Deklaraciju o zaštiti rijeka BiH,  nakon što je premijer Vlade FBiH, Fadil Novalić, u utorak, 13.10.2020. organizovao je sastanak sa predstavnicima Koalicije za zaštitu rijeka BiH.

Na sastanku su Čuvari rijeka uručili zahtjeve za što hitnije zakonsko zaustavljanje ekspanzivne izgradnje malih hidroelektrana (MHE) u FBiH.  Sastanku su prisustvovali federalna ministrica okoliša i turizma, federalni ministar prostornog uređenja, te predstavnici federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Tokom sastanka, članovi Koalicije za zaštitu rijeka BiH, kao Čuvari rijeka, izložili su premijeru i ministrimaposljedice koje lokalne zajednice trpe zbog izgradnje MHE. Istakli su da se hitne mjere zaštite rijeka mogu realizirati izmjenom federalnih pravilnika i donošenjem pratećih uredbi. Svakako se trebaju pokrenuti izmjene  postojećih zakona ili čak usvajanje  novog zakona, poput Zakona o moratorijumu na male i srednje hidroelektrane,koji su pripremili predstavnici Koalicije a koji je prvobitno podržala federalna ministrica okoliša i turizma, Edita Đapo.

Nije ponuđen protuprijedlog od predstavnika vlasti, te je premijer podržao predložena zakonska rješenja koja su prezentovali Čuvari rijeka, uz obećanje da će se po hitnom postupku “trajno” zaštiti rijeke FBiH od MHE, za koje smatra da ne doprinose značajno prozvodnji električne energije, dok istovremeno vrše devastaciju rijeka. Međutim, delegati Doma naroda nisu usvojili Deklaracijuo zaštiti rijeka predložene od strane Eko BiH mreže, čije aktivnosti podržava Evropska unija, a koju je Predstavnički dom Parlamenta FBiH usvojio u junu ove godine.

Kao posljedica višegodišnje borbe Čuvara rijeka, nedavno je pokrenuta globalna kampanja za spas rijeka u BiH od strane Fondacije Atelje za društvene promjene – ACT koju je podržalo 30 svjetskih okolišnih organizacije i poznati okolišni aktivist i oskarovac Leonardo DiCaprio. Ispred ACT-a tokom sastanka, još jednom je naglašeno da su oči cijele BiH i cijelog svijeta usmjerene na Vladu FBiH i da je neophodna što brža reakcija vlasti za spas rijeka u FBiH od dalje razorne gradnje MHE.

U narednom periodu,Čuvari rijeka će napraviti kalendar realizacije”Plana zakonskih izmjena” u cilju zaustavljanja izgradnje MHE i na taj način započeti odbrojavanje do konkretnih zakonskih mjera od strane nadležnih institucija, s obzirom na činjenicu da i dalje traje izgradnja:

  • MHE  na rijeci Ugar, dok je rijeka Lašva na izdisaju zbog mnogobrojnih MHE;
  • uveliko se gradi i HE u blizini Kalinovika na rijeci Neretvi; gdje svjedočimo tužnom vremenu u kojem je kanjon rijeke Neretve dobrim dijelom uništen;
  • ubrzo će biti puštena u rad MHE Zlate na rijeci Doljanki.

Tokom sastanka, prvi novembar je naveden kao jedan od rokova za realizaciju prvih zakonskih rješenja. Očekujemo od premijera da ispuni svoje obećanje i omogući zaštitu naših rijeka, te spriječi povrede ustavno zagarantovanih ljudskih prava. To je ujedinjen stav svih lokalnih zajednica, jer ovo nije pitanje samo zaštite okoliša, već ključno pitanje egzistencije svih nas. Nedostatak podrške Doma naroda nas nije obeshrabrilo,  nastavit ćemo svoju borbu”, ističu iz Koalicije za zaštitu rijeka BiH.

Nedavno objavljene vijesti