Eko BiH mreža
Q

Zahvaljujemo se na interesovanju i podršci!

Dragi naši budući članovi,

Prije nego što nam se pridružite, molimo pročitajte naš etički kodeks kako biste se informisali i upoznali sa sistemima vrijednosti koje poštujemo u okviru mreže.

Etički kodeks mreže Eko BiH

U nastavku kliknite na link.

 

U

“OKOLIŠ JE ZAKON”- potpiši i ti!

04.09.2019.

Potpišimo PETICIJU za usvajanje novog Prijedloga Zakona o zaštiti okoliša FBiH. Incijativu za usvajanje Prijedloga Zakona o zaštiti okoliša Federacije Bosne i Hercegovine u ime Eko BiH mreže pokrenula su Udruženje “Resursni Aarhus centar u BiH,” Centar za životnu sredinu i Centar za ekologiju i energiju, u sklopu Eko BiH projekta.

Prikupljanje potpisa građana počinje u Sarajevu 04.09.2019., a zatim se nastavlja u Zenici, Kaknju, Tuzli, Jablanici i Mostaru, tokom mjeseca septembra.

Ovom Incijativom udruženja okupljena u Eko BiH mrežu žele da ubrzaju proces usvajanja Zakona i ispunjavanja jednog od veoma bitnih pravnih uslova BiH na putu u Evropsku uniju.

Vrijeme i mjesto prikupljanja potpisa za svaki od navedenih gradova će sa naknadno najaviti. Svi građani Sarajeva pozivaju se da svojim potpisom podrže Incijativu na način da dođu ispred Vječne vatre ili u Vilsonovo šetalište, Sarajevo, u periodu od 11:00h do 14:00 h, tokom 04-06. septembra 2019.

“Posljednjih pet godina Prijedlog Zakona o zaštiti okoliša FBiH je ‘zarobljen’ u veoma sporoj proceduri usvajanja Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Usaglašavanje sa pravnom stečavinom Evropske unije, kao što je Poglavlje 27 za životnu sredinu, je neizostavna obaveza svih potencijalnih kandidata za članstvo u Evropsku uniju. Bosna i Heregovina je dužna ispoštovati svoje obaveze po ovom pitanju, a to svakako uključuje usvajanje Prijedloga Zakona o zaštiti okoliša FBiH,” naglasio je Viktor Bjelić, koordinator na “Eko BiH” projektu.

Emina Veljović, izvršna direktorica Udruženja “Resursni Aarhus centar u BiH” ističe da je u pripremljenom Prijedlogu Zakona o zaštiti okoliša FBiH došlo do pozitivnih izmjena, poput novih uvrštenih amandmana.

„Nevladine organizacije iz Eko BiH mreže su u nekoliko navrata imali konsultacije sa federalnom ministricom okoliša i turizma povodom ovog Prijedloga. Zadovoljni smo načinom uključivanja civilnog društva u proces pripreme Prijedloga, ali smatramo da odlaganje procesa usvajanja u trajanju od pet godina zaista nema smisla,” pojasnila je Emina Veljović.

Nedavno objavljene vijesti