Eko BiH mreža
Q

Zahvaljujemo se na interesovanju i podršci!

Dragi naši budući članovi,

Prije nego što nam se pridružite, molimo pročitajte naš etički kodeks kako biste se informisali i upoznali sa sistemima vrijednosti koje poštujemo u okviru mreže.

Etički kodeks mreže Eko BiH

U nastavku kliknite na link.

 

U

Posjeta kompaniji Adriatic metals BH d.o.o. Vareš otkazana zbog netransparentnosti

12.09.2023.

Početkom septembra na e-mail adrese nekoliko organizacija upućen je poziv za posjetu privrednom društvu Adriatic metals BH d.o.o. Vareš. Posjeta se trebala realizovati 14.9.2023. pod nazivom “dan brifinga nevladinih organizacija”. Koordinacioni odbor Eko BiH mreže tražio je da se prije posjete pozvanim organizacijama dostavi “Izvještaj o istraživanju biodiverziteta na lokalitetu rudnika Rupice i otvorenog kopa Veovača, Općina Vareš“. Isti taj dokument tražili smo i prije više od godinu dana, 4.8.2022. godine, nakon javne tribine koju je ta kompanija organizovala u Kaknju.

Umjesto da nam dostavi taj dokument, kompanija je, uz klauzulu povjerljivosti i samog teksta poruke “objasnila sljedeće”:

  • Materijal je korišten za izradu Studije uticaja na okoliš i društvo, i svi relevantni nalazi se nalaze u poglavlju 4.5, od strane 118 na linku easternmining.ba, kao i u poglavlju 5.4, od strane 393 na linku easternmining.ba
  • Istraživanja se kontinuirano provode u svim godišnjim dobima i nakon 2020., te se relevantni nalazi objedinjuju u Akcioni plan za biodiverzitet, koji se ažurira jednom godišnje, a posljednja verzija je dostupna na linku easternmining.ba
  • Obzirom da insistirate na prvobitnom izvještaju/Studiji o istraživanjima biodiverziteta, kako sam objasnila u odgovoru na Vaš upit u mailu od 16.08.2022., radi se o autorskom djelu, mi smo u međuvremenu dobili saglasnosti da ustupimo materijal na korištenje zainteresiranim stranama uz obrazloženje u koju svrhu će se isti koristiti. Takođe, savjetovali smo se sa našom pravnom službom, te je potrebno da potpišete Sporazum o povjerljivosti (NDA) prije ustupanja materijala.

Organizacije mreže Eko BiH ne pristaju na uslovljavanja u vezi sa potpisivanjem sporazuma o povjerljivosti. Radi se o dokumentu koji bi trebao biti dostupan javnosti, građanima/kama te da štiti javno dobro i interes zajednice. Ne radi se o nečijoj privatnoj svojini, koja se drži u tajnosti i strogoj povjerljivosti – bez obzira što je jedan dio tih sadržaja objavljen na navedenim linkovima.

Mi smo aktivisti, nismo eksperti za geologiju, hidrogeologiju i biologiju, i potpisivanjem sporazuma o povjerljivosti mi informacije koje tako dobijemo ne bismo smjeli pokazivati pravim ekspertima za te oblasti. Nama studije ne trebaju da ih nosimo kući niti da ih prodajemo, trebaju nam da širu javnost upoznamo o utjecajima na biodiverzitet i prirodne resurse koji mogu imati aktivnosti rudnika u Varešu.

Ne možemo prihvatiti ovakav pristup, te smo kompaniju obavijestili da iz navedenih razloga članice mreže Eko BiH neće prisustvovati ovom sastanku.

Nedavno objavljene vijesti