Eko BiH mreža
Q

Zahvaljujemo se na interesovanju i podršci!

Dragi naši budući članovi,

Prije nego što nam se pridružite, molimo pročitajte naš etički kodeks kako biste se informisali i upoznali sa sistemima vrijednosti koje poštujemo u okviru mreže.

Etički kodeks mreže Eko BiH

U nastavku kliknite na link.

 

U

Predstavnici mreže Eko BiH na sastanku sa ministricom Nasihom Pozder

29.09.2023.

Predstavnici ekoloških udruženja mreže Eko BiH danas su održali prvi zajednički sastanak sa federalnom ministricom okoliša i turizma, gđom. Nasihom Pozder.  Sastanku su prisustvovali predstavnici udruženja Arhus Centar BiH, Eko Forum, Eko Akcija, Koalicija za zaštitu Rijeka BiH, Udruga Dinarica, Centar za ekologiju i energiju i Centar za životnu sredinu zajedno sa pomoćnicima ministarstva i ministricom.

Organizacije su uputile nekoliko pitanja, tražeći informacije u vezi sa aktualnim zakonodavstvom u sektoru okoliša u FBiH i trenutnim statusom pojedinih zakonskih akata. Radi se prije svega o zakonima o zaštiti prirode, zaštiti zraka, otpadu, vodama te relevantnim podzakonskim aktima iz ovih oblasti. Takođe, raspravljalo se o zakonodavstvu u oblasti zaštite okoliša, odnosno procesa izdavanja okolinskih dozvola, poboljšanja kontrole mjera te procjene uticaja na životnu sredinu i odgovarajućih mehanizama kontrole subjekata.

U fokusu razgovora bilo je i hitno rješavanje gorućih ekoloških problema u zemlji – kao što su posljednji ekološki incidenti na rijeci Bosni i Neretvi (Ulog), o deponiji Uborak, odlagalištu u Crvenim stijenama i prašumi Trstionica, problemima na Prokoškom jezeru itd. Akcenat je stavljen na pojačane i adekvatne inspekcijske (pa i policijske) kontrole zagađivača i adekvatno kažnjavanje te uključivanje inspekcije u donošenje i izmjene zakonodavstva u oblasti zaštite okoliša. Osim toga, razgovaralo se i na temu aktivnosti i postupanja ovog ministarstva u slučaju Trgovska Gora.

Ovo je prvi zajednički sastanak ekoloških udruženja iz mreže sa predstavnicima ministarstva. Tom prilikom udruženja su jasno poručila da će nastaviti sa uključivanjem i aktivnostima u pomenutim slučajevima i procesima, a iz ministarstva da nastavljaju sa pravovremom, transparentnom i intenzivnijom komunikacijom sa civilnim sektorom, ujedno i sa mrežom Eko BiH.

Ova aktivnost realizirana je uz podršku projekta “Misli o prirodi!” kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska.

Nedavno objavljene vijesti