Eko BiH mreža
Q

Zahvaljujemo se na interesovanju i podršci!

Dragi naši budući članovi,

Prije nego što nam se pridružite, molimo pročitajte naš etički kodeks kako biste se informisali i upoznali sa sistemima vrijednosti koje poštujemo u okviru mreže.

Etički kodeks mreže Eko BiH

U nastavku kliknite na link.

 

U

Sastanak predstavnika mreže sa federalnom ministricom okoliša i turizma

21.02.2024.

Danas je održan redovni sastanak predstavnika mreže Eko BiH i predstavnika Federalnog ministarstva okoliša i turizma na čelu sa ministricom Nasihom Pozder.

Sastanku su prisustvovali predstavnici udruženja Arhus Centar BiH, Eko Forum Zenica, Eko Akcija, Koalicija za zaštitu Rijeka BiH, Udruga Dinarica i Centar za životnu sredinu iz Banja Luke.

Na dnevnom redu bilo je nekoliko aktualnih tema i informacija, prije svega na teme zakonodavnih procesa u vezi sa procedurom usvajanja zakona o zaštiti prirode i zraka koji će ovih dana biti upućeni u proceduru. Kada je u pitanju zakon o otpadu, predstavljanje analize ekspertskog radnog tima će biti upriličeno 7.3.2024. godine na okruglom stolu kada će se predstaviti prijedlozi za novi zakon o otpadu – obzirom da je postojeći zakon zastario.

Novim budžetom za 2024. godinu povećana su sredstva za okoliš na oko 1.700.000 KM, a namjera ministarstva je da sredstva uglavnom usmjere na provođenje Akcionog plana strategije zaštite okoliša FBIH (ESAP2030+) posebno na mjere koje se odnose na problematiku otpada, kroz izradu novog plana upravljanja otpadom u Federaciji BiH.

Predstavnici su informisani o isteku mandata članova Savjetodavnog vijeća za okoliš, gdje će očekuje skora nominacija novih članova komisije i iz reda udruženja. Predstavnici udruženja su insistirali da se inicira praćenje Međuentitetskog tijela od strane organizacija civilnog društva u svojstvu posmatrača.

Razmijenjene su i informacije o novom softveru za registar o ispuštanju emisija – PRTR, gdje su predstavnici mreže Aarhus centara istakli potrebu za konačnom ratifikacijom Protokola o registru zagađivača i dometu zagađenja (PRTR) na nivou BiH. U pogledu zaštite prirode teme su bile zaštita Livanjskog polja i drugih pokrenutih inicijativa za zaštitu kao što su Prenj-Čabulja-Čvrsnica, Tišina i Starača u Posavini, zatim zaštiti pećine Mokra Megara u Maglaju i Plivskih jezera. Razgovarali smo o preprekama za uspostavljanje zaštićenih područja i otporu određenih kantona i opština u Federaciji, te razlozima za smanjenje planiranog obuhvata zaštite, gdje su predstavnici udruženja insistirali da se ne nastavi ta praksa jer se na taj način ustupa prostor za brojne malverzacije, zagađenje i devastaciju prirode i efekat zaštite onda nema smisla. Učesnici su se složili da je neophodno nastaviti kontinuirano raditi na promociji i zagovaranju koristi od zaštićenih područja, posebno u jedinicama lokalnih samouprava, kao i da je krajnje vrijeme da se intenzivnije zagovara uspostavljanje Zavoda za zaštitu prirodnog naslijeđa u Federaciji BiH, po uzoru na Zavod za zaštitu kulturno istorijskog i prirodnog naslijeđa Republike Srpske.

Sastanak je potvrda kontinuirane prakse otvorene i transparentne komunikacije kroz redovne dvomjesečne sastanke ministarstva sa predstavnicima ekoloških udruženja. Ova praksa se pokazuje efikasnom i korisnom za zajedničko djelovanje na zagovaranju i unapređenju politika u oblasti zaštite životne sredine.

Ova aktivnost realizirana je uz podršku projekta “Misli o prirodi!” kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska.

Nedavno objavljene vijesti